Get in touch

MgA. Julian Veverica, Ph.D.

Ďakujeme za Vaše správy a otázky. Odpoveď dostanete v najbližšom možnom termíne.

julianveverica@gmail.com

+420 608 345 018